We noticed you are coming from US. Would you like to continue shopping at Abposters.com?
-20 % na vybrané produkty na zeď ZÍSKAT SLEVOVÝ KÓD

Ochrana oznamovatelů

OCHRANA OZNAMOVATELŮ (WHISTLEBLOWING)

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“) a v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon”), zřídil Europosters, s. r. o. jako povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt”) vnitřní oznamovací systém, kam lze podat oznámení o možném protiprávním jednání v rozsahu dle §2 odst. 1 Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalování možného protiprávního jednání odehrávajícího se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti.

K jakému oznámení můžete vnitřní oznamovací systém použít?

Vnitřní oznamovací systému je určen k oznámení jednání, které:

a) má znaky trestného činu; nebo 
b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč; nebo 
c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů; nebo   
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených v § 2 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně oznamovatele (například v oblasti ochrany spotřebitele, daně z příjmů právnických osob, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí nebo ochrany hospodářské soutěže).

Současně vás žádáme, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti Směrnice EU. Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé a musí být dle Směrnice EU oprávněn takovéto oznámení učinit.

Pro koho je vnitřní oznamovací systém určen?

Oznámení může podat fyzická osoba (dále jen „Oznamovatel“), která je v základním pracovněprávním vztahu, osoba vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi nebo stáž, nebo uchazeč o práci nebo jinou obdobnou činnost ve společnosti. Pro ostatní osoby Povinný subjekt vylučuje možnost podat oznámení.

Jak můžete oznámení podávat?

Oznámení lze učinit příslušné osobě následujícím způsobem:

1/ písemně na adresu: Europosters, s. r. o., U Plynárny 333/85, 101 00, Praha 10
korespondenci označit: „NEOTEVÍRAT - Whistleblowing – k rukám příslušné osoby“

2/ elektronicky na e-mail: whistleblowing@europosters.eu

3/ telefonicky po předchozí dohodě s příslušnou osobou (dohodněte vyplněním formuláře)

4/ osobně v kanceláři příslušné osoby či na jiném místě po předchozí dohodě s příslušnou osobou (dohodněte vyplněním formuláře)

5/ vyplněním formuláře

 

Bylo-li oznámení podáno prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, je zajištěna:

a) ochrana totožnosti Oznamovatele;
b) ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle právních předpisů.

Ujišťujeme vás, že se vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Směrnice EU.

Oznámení o možném protiprávním jednání lze učinit též externě, prostřednictvím zabezpečeného formuláře pro učinění oznámení Ministerstva spravedlnosti, a to na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

Příslušná osoba musí zachovat přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele i k údajům o dalších fyzických osobách ve vztahu k informacím uvedeným v oznámení.

Oznamovatel má nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením, ale i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že se oznamovatel oprávněně domníval, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé.

Anonymní oznámení nespadají pod zákon a postup stanovený zákonem se na ně bude vztahovat pouze v případě, že k odhalení identity oznamovatele dojde později. Za anonymní je považováno takové oznámení, ve kterém oznamovatel neuvede své jméno, příjmení nebo jiné údaje, dle nichž by jej bylo možné identifikovat.

Jak jsme povinni Vaše oznámení vyřídit?

Příslušná osoba oznamovatele bezodkladně (nejpozději do 7 dnů) písemně vyrozumí o přijetí oznámení. Příslušná osoba následně posoudí důvodnost informací uvedených v oznámení a oznamovatele písemně vyrozumí o výsledcích posouzení oznámení, a to do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. Tuto lhůtu lze prodloužit až o 30 dnů, a to maximálně dvakrát, pokud se jedná o skutkově nebo právně složitý případ.Posters.czTvořím svůj svět

S Posters.cz jsme na trhu již od roku 1999 a postupně jsme se stali jedním z největších prodejců plakátů, obrazů a licencovaných merchandise dárků v Česku i v celé Evropě. Máme skladem ohromnou nabídku filmových, herních či sportovních plakátů všech velikostí i plný sklad originálních dárků pro zaryté fanoušky Star Wars, Harryho Pottera, komiksů či celé rodiny Warner Bros. Hrnky, figurky, puzzle i oblečení jsou totiž tím nejlepším dárkem pro všechny bez rozdílu věku či zájmů. Jestli jsi ale fanda spíš interiérového designu, tak i pak jsi tu správně! Máme vlastní tiskárny a tak fototapety, ilustrace, fotografie či umělecké reprodukce tiskneme jak na běžícím páse a dennodenně posíláme do více než 25 zemí.


© 1999–2024 Europosters, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Top